Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over HoverEvents en de diensten die zij levert.

Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteedt aan de juistheid van de informatie, kan HoverEvents geen garantie geven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, HoverEvents niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan (a) het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en (b) de prestaties of het niet presteren van de website zelf.

Deze website is eigendom van HoverEvents. Alle auteursrechten en anderen rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan HoverEvents.

De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HoverEvents worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag het materiaal beschikbaar op deze pagina’s slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.